تبلیغات
لیست پروژه های مهندسی نفت دانلود پروژه های دانشجویی (prozheoff) - تأثیر و عملكرد كاتالیستها در واكنش های شیمیایی
 
لیست پروژه های مهندسی نفت دانلود پروژه های دانشجویی (prozheoff)
پروژه با تخفیف
درباره وبلاگ


با عرض سلام
این وبلاگ حاوی پروژه جزوات،کتاب،فیلم های آموزشی،گزارش های کارآموزی،گزارش کار های آزمایشگاه و... در زمینه ی مهندسی نفت وشیمی می باشد
برای خرید یا اطلاعات بیشتر با ایمیل ما تماس بگیرید
prozheoff@gmail
تلگرام prozheoff @

مدیر وبلاگ : پروژه ی دانشجویی
نظرسنجی
به دنبال پروژه ی کدام رشته هستید؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
example-image
  • بازدید امروز :
example-image
  • بازدید دیروز :
example-image
  • بازدید این ماه :
example-image
  • بازدید ماه قبل :
example-image
  • تعداد نویسندگان :
example-image
  • تعداد کل پست ها :
example-image
  • آخرین بازدید :
example-image
  • آخرین بروز رسانی :
example-image
Facebook Instagram Twitter RSS
از ما حمایت کنیدكاربرد در طراحی                             37

رآكتورهایبستر پر شده چند واحدی آدیاباتیك              38   

بسترهایپرشدة چند واحدی با خنك كن بین واحدها               39

بسترهای پر شده چندواحدی با جریان برگشتی            41 

خنك كردن با تزریقسرما                          42

انتخاب سیستم برایمجاورت فازها                      43

كاتالیزر هایی كه غیرفعال می شوند                      48

مكانیسم غیر فعال شدنكاتالیزر                   50

نفوذ حفره ای                                51

معادلهسرعت                                 55

فصل چهارم

تعیینمعادله سرعت با استفاده از نتایج تجربی                58

توده ای از جامد تعیین سرعت غیر فعال شدن مستقل             59

راكتورهایآزمایشگاهی با جریان مداوم جامد               64

تعیینمكانیسم فساد كاتالیزر با استفاده از نتایج تجربی             65

جابجاكردن و پر كردن راكتورها از كاتالیست              71

حملو نقل بشكه های كاتالیست                     72

الككردن كاتالیست                           73

ریختنكاتالیست در رآكتور                        74

پركردنرآكتورهای گشاد                       75

منابع و مأخذ                                77

مقدمه :

سرعت بسیاریاز واكنش ها بتوسط موادی كه جزء تركیب شوندگان و یا محصولات واكنش محسوب نمی شوندتحت تأثیر قرار می گیرد . این مواد كه به كاتالیزر موسوم می باشند ممكن است سببكاهش سرعت واكنشی شوند كه در این صورت كاتالیزر منفی تلقی خواهند گردید . و یابرعكس ممكن است افزایش سرعت واكنشی را موجب شوند كه در آنصورت كاتالیزر مثبتنامیده خواهند شد . كاتالیزرها به شكل جامد و یا سیال می باشند . طراحی واكنش هائیكه با دخالت كاتالیزر سیال انجام می گیرند به سادگی میسر بوده . در این قسمتكاتالیزرهائی را در نظر خواهیم گرفت كه فعالیت و اثر آنها بمرور زمان و یا بواسطهاستعمال ، تغییری نمی كند .

واكنش های همراه با كاتالیزر جامد معمولاً شامل گسستگی و یا تولیدملكولهائی با انرژی زیاد می باشند .

 این قبیل واكنش ها نقش مهمی دربسیاری از فرایند های صنعتی مثل تولید متانول ، آمونیاك ، اسید سولفوریك و موادپتروشیمی مختلف ایفاء می نمایند . اگر یك برش كوچك نفت طبیعی را در نظر بگیریم ،بعلت آنكه چنین برشی متشكل از مواد متنوعی است كه مهمترین آنها ئیدروكربورها میباشد ، تجزیه و تركیب آن در تحت شرایط حدی باعث بروز تغییرات مختلفی خواهد شد كهبطور همزمان انجام گرفته و در اثر آن مواد گوناگونی ایجاد میگردند كه بعضی مطلوب وبرخی نا مطلوب هستند . با وجود آنكه یك كاتالیزر بسادگی می تواند سرعت واكنشی راهزار یا یك میلیون برابر سریعتر نماید ، معهذا هنگامی كه با واكنش ها ی متنوعی سروكار باشد مهمترین خاصیت كاتالیزر ، قدرت انتخاب آن (selectivity     ) خواهد بود و این بدان معنی است كه كاتالیزرتنها سرعت  واكنش های خاصی را كه اغلبمنفرد هستند تحت تأثیر قرار داده و تغییری در سرعت بقیه واكنش ها ایجاد نخواهد كرد. بنابراین در صورت وجود یك كاتالیزر مناسب می توان از یك خوراك معلوم ، محصولاتیكه محتوی مواد مطلوب  و مورد نظر می باشدحاصل نمود .

 

 

فصل اول

 

معادله سرعت 

در واكنش هایی كه بادخالت كاتالیزر جامد صورت می گیرند ، وجود سطح كاتالیزر در مجاورت ملكولهای گازبنحوی باعث افزایش سرعت واكنش می شود . اگر كاتالیزر بشكل دانه های متخلخل باشد ،واكنش در تمام سطح مشترك گاز ، جامد در خارج و نیز در داخل دانه ها انجام خواهدگردید . برای چنین سیستمهایی باید پذیرفت كه واكنش كم و بیش در سراسر دانه هایكاتالیزر انجام می گردد و این بر خلاف مدل هسته تركیب نشده و جبهه پیشرونده واكنشاست كه مبین واكنش های گاز جامد میباشد .

برای بدست 

prozheoff.zepo.ir

دانلود - 5000 تومان

در واكنش هایی كه با دخالت كاتالیزر جامد صورت می گیرند ، وجود سطح كاتالیزر در مجاورت ملكولهای گاز بنحوی باعث افزایش سرعت واكنش می شود . اگر كاتالیزر بشكل دانه های متخلخل باشد ، واكنش در تمام سطح مشترك گاز ، جامد در خارج و نیز در داخل دانه ها انجام خواهد گردید . برای چنین سیستمهایی باید پذیرفت كه واكنش كم و بیش در سراسر دانه ها یكاتالیزر انجام می گردد و این بر خلاف مدل هسته تركیب نشده و جبهه پیشرونده واكنش است كه مبین واكنش های گاز جامد می باشد .

برای بدست آوردن معدلات سرعت واكنش های كاتالیستی بایستی پدیده های مختلفی را كه بایستی پدیده های مختلفی را كه ایجاد مقاومت در برابر واكنش می نمایند در نظر گرفت . در مورد یك دانة متخلخل كاتالیزر این مراحل برقرار زیر می باشد .

مقاموت فیلم گاز تركیب شونده ها از قسمت اصلی سیال تا سطح خارجی كاتالیزر نفوذ می كنند .

مقاومت در برابر نفوذ بداخل حفره های كاتالیزر بواسطه آنكه سطح داخلی كاتالیزر بسیار وسیعتر از سطح خارجی است ، قسمت اعظم واكنش در داخل دانه ها انجام می گیرد و بنابراین تركیب شونده اه از میان خلل و فرج بدرون دانه ها نفوذ می نمایند .

مقاومت پدیده های سطحی ، ملكولهای تركیب شونده در ضمن حركات بدون نظم خود ، در نقطه ای با سطح كاتالیزر همبسته می شوند و پس از تركیب محصولاتی ایجاد می نمایند كه وارد فاز سیال موجود در خلل و فرج كاتالیزر می گردد .

مقاومت دربرابر نفوذ محصولات بخارج از خلل و فرج محصولات واكنش سپس به بیرون از دانه های كاتالیزر نفوذ مینمایند .

مقاومت فیلم در برابر محصولات محصولات واكنش از دهانه حفره های كاتالیزر وارد جریان اصلی گاز می شوند .

مقاومت در برابر جریان حرارت ، در مورد واكنش های تند كه همراه با آزاد شدن و یا جذب  مقادیر قابل توجه حرارت می باشند ، ممكن است شدت جریان حرارت بداخل و یا به خارج از حوضه واكنش با اندازه لازم سریع نباشد تا دمای دانه كاتالیزر ثابت باقی بماند . در چنین حالتی دانه كاتالیزر سرد یا گرم شده و سرعت واكنش را تحت تأثیر قرار می دهند . باین ترتیب مقاومت در برابر انتقال حرارت در اطراف فیلم گاز و یا داخل دانه كاتالیزر می تواند در سرعت واكنش مؤثر باشد .

مقاومت فیلم كنترل كننده است

اگر مقاومت فیلم گاز خیلی بزرگتر از مقاومتهای دیگر باشد ، سرعت واكنش بتوسط جابه جایی تركیبی شونده تا سطح كاتالیزر یعنی پدیده انتقال جرم بین گاز و جامد با ضریبمحدود خواهد گردید . باین ترتیب سرعت واكنش بمبنای واحد سطح خارجی قطعه كاتالیزر ، ، با عبارت زیر داده می شود :  

( 1 )                     

در رابطه فوق ، غلظت تركیب شونده A  در جریان گاز و  غلظت تعادلی آن در سطح كاتالیزر می باشد .

بعلت آنكه در عملكرد های دمای بسیار بالا معمولاً مقاومت فیلم كنترل كننده می باشد ، سرعت های كلی واكنش های گاز جامد كاتالیستی و غیر كاتالیستی در چنین رژیمهایی یكسان خواهند بود .

پدیده های سطحی كنترل كننده می باشد

بعلت اهمیت صنعتی بسیار زیاد واكنش های كاتالیستی  ، كوششهای فراوانی در ارائه تئوریهایی كه با استفاده از آنها بتوان معادلات سرعت را بدست آورد.انجام شده است.در مفیدترین تئوریها از نظراین فصل فرض می شود كه واكنش در نقاط فعالی واقع در سطح كاتالیزر صورت بگیرد . باین ترتیب سه مرحله بطور پشت سر هم در سطح قطعه انجام خواهند گرفت . 

مرحله1-ملكول در سطح كاتالیزر جذب و به یك نقطه فعال متصل می شود.

مرحله 2- ملكول مورد نظر یا با ملكول دیگری واقع در نقطه فعال مجاور تركیب می گردد (مكانیسم دو نقطه ای ) و یا با ملكولی در جریان اصلی گاز فعل و انفعال می نماید (مكانیسم تك نقطه ای ) و یا در همان نقطه تجزیه می شود ( مكانیسم تك نقطه ای ) .

مرحله 3- محصولات از سطح كاتالیزر جدا و نقطه فعال را آزاد می كنند .

بعلاوه فرض می شود كه تمام ملكولها ، تركیب شونده های آزاد و محصولات آزاد و همچنین تركیب شونده ها ، مواد واسطه و محصولات متصل به نقاط فعال كه در این سه مرحله شركت می نمایند ، با یكدیگر در حال تعادل می باشند .

كلیه معادلات سرعتی كه از مكانیسم های مختلف حاصل می شوند بصورت زیر هستند :

= سرعت واكنش

 

(رابطه سرعت نیروی محركه یا جابجایی حالت تعادل )

                         (رابطه مقاومت)

مثلاً در مورد واكنش             A+B       R+S            K    

 (  )  نمایش یك حفره در قطعه كاتالیزر ، (   b  ) غلظت تركیب شونده ها در حوالی یك حفره ،  (c  )  نمایش مقاومت ها بصورت یك مدار الكتریكی . 

نوع مطلب : پروژه، 
برچسب ها : تأثیر و عملكرد كاتالیستها در واكنش های شیمیایی،
لینک های مرتبط :

example-image
       نظرات
چهارشنبه 5 آبان 1395
پروژه ی دانشجویی
پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 12:34 ق.ظ
example-image
I used to be able to find good advice from your blog articles.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:04 ق.ظ
example-image
These are really great ideas in regarding blogging.

You have touched some pleasant points here.
Any way keep up wrinting.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
 
 

حاوی پروژه جزوات،کتاب،فیلم های آموزشی،گزارش های کارآموزی، در زمینه ی مهندسی نفت وشیمی خرید

فروشگاه فایل های پروژ مهندسی نفت پروژه دانشجویی مهندسی مهندسی شیمی علوم انسانی علوم پایه علوم پزشکی عمومی فنی و مهندسی وب و برنامه نویسی نرم افزار قالب وبسایت کارآفرینی کتاب مقالات ترجمه شده پزشکی سایر گروه ها فنی و مهندسی محیط زیست مدیریت معارف اسلامی گردشگری و توریسم فقه و علوم انسانی علوم سیاسی علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی حقوق حسابداری جغرافیا تربیت بدنی تاریخ و ادبیات برنامه ریزی شهری اقتصاد کامپیوتر و IT بانک اطلاعات پروژه ی رایگان

فروش فایل ارزان

دانلود پروژه

رایگان